Paravani za slikanje

Paravani za slikanje – rajska vrata

Paravani za slikanje / rajska vrata

U današnje vreme fotografija je jako bitan momenat, slikanje sa gostima ima značajnu ulogu na svakoj proslavi.
Ovde takodje postoji više opcija. 
Paravan može biti ukrašen cvećem, zelenilom, draperijama, satenom, lampicama…
Back wall (zid za slikanje) je isto jedna od opcija ispred koje se može obaviti fotografisanje.
Mogućnosti su velike koliko i vaše želje.

Cena rajskih vrata se kreće od 50 do 500 eur-a.

Paravan za slikanje br. 1

Paravan za slikanje br. 2

Paravan za slikanje br. 3

Paravan za slikanje br. 4

Paravan za slikanje br. 5

Paravan za slikanje br. 6

Scroll Up